لیست نمایشگاهای کشاورزی و دامداری بین المللی

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامداری ازمیر ترکیه 30 دی لغایت 3 بهمن ماه 1395

/lib/upload/files/AGROEXPO_BROCHURE_2017%281%29.pdf

/lib/upload/files/Hall_Plans_2017%281%29.pdf

 

 


date_range ۱۳۹۵/۰۶/۱۰، ۱۲:۳۶:۱۱       visibility 2734